O nas

Krajowy Rejestr Biuletynów Informacji Publicznej (KRBIP) powstał z myślą o wyeksponowaniu wszystkich jednostek publicznych w kraju, które zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, posiadają własne i odrębne strony podmiotowe Biuletynu Informacji Publicznej.


Głównym zadaniem KRBIP jest wykazanie faktycznej ilości podmiotów posiadających strony podmiotowe BIP w porównaniu do ogólnej liczby podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej w określonych kategoriach.


Przyjęta metodyka ma pozwolić zbadać wielkość problemu jakim jest brak strony podmiotowej BIP wśród podmiotów zobowiązanych do jej prowadzenia i jednocześnie podnieść poziom świadomości o obowiązku bezwnioskowego udostępniania informacji publicznej.


Strony podmiotowe BIP Uczestników Programu "Publicznie Przejrzyści" zostają automatycznie wpisane do KRBIP, pozostałe jednostki publiczne, które nie są uczestnikami Programu mogą dokonać wpisu do Rejestru samodzielnie poprzez formularz.